Kütüphane Haftası

60. Kütüphane Haftası “Sürdürülebilirlik ve Savunuculuk” HAZIRLANIYOR

59. Kütüphane Haftası “Cumhuriyet Kazanımları ve Kütüphanecilik”

58. Kütüphane Haftası “Hakikat ve Kütüphaneler”

57. Kütüphane Haftası “Pandemi Sürecinde Kütüphanecilik”

56. Kütüphane Haftası “Şehir Kültürü ve Kütüphaneler”

55. Kütüphane Haftası “Değişen Toplum Dönüşen Kütüphaneler”

54. Kütüphane Haftası “Kültürel Değişim ve Kütüphaneler”

53. Kütüphane Haftası “Üçüncü Mekan Kütüphaneler”

52. Kütüphane Haftası “Kütüphaneler ve Çokkültürlülük”

51. Kütüphane Haftası ” Kültürlerarası Diyalog ve Kütüphaneler”

50. Kütüphane Haftası “Geçmişten Günümüze Kütüphane Haftaları”