Misyon – Vizyon

Vizyonumuz

  • Bilgi hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, güvenilir,  tanınan otorite olmak.

Misyonumuz

  • Bilgi hizmetleri alanında katılımcı ve paylaşımcı bir anlayış ve dayanışmayla, kütüphanecilik mesleğinin toplumdaki farkındalığını arttırarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesine öncülük etmek.
  • Etik kurallar çerçevesinde, bilgiye özgürce erişimi, okuma alışkanlığını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.

Değerlerimiz

  • Tarafsızlık (Objektiflik)
  • Yenilikçi / Yaratıcı Düşünme
  • Sürdürülebilirlik
  • Düşünce Özgürlüğü
  • Toplumsal Sorumluluk
  • Şeffaflık
  • Çevrecilik