Yeni Üyelik

Yeni Üyelik

Türk Kütüphaneciler Derneğine; kütüphanecilik, dokümantasyon ve enformasyon, bilgi ve belge yönetimi ve arşivcilik bölümlerinde öğrenim görmüş veya görmekte olanlar ile bilgi-belge merkezi çalışanları ve kütüphaneciliğe ilgi duyanlar üye olabilmektedir.